Button
Specialist Mortgage and Protection Brokers with experience in Personal and Commercial Finance
Broker kredytów hipotecznych oraz ubezpieczen dla klienta indywidualnego oraz firmowego
PL
EN

Finansowanie zakupu środków trwałych​​​

Financing purchase of business assets ​​

We are a member of National Association of Commercial Finance Brokers and have years of experience in providing finance solutions for clients within the freight transport sector.

We have successfully helped clients to expand their fleet of trucks, vans or purchase plots for garages. Thanks to our knowledge and understanding of business needs we lead our clients to the point where their business has all the necessary tools for growth. For years entreprenuers have been using funding to develop their business by purchase of new hard and soft assets.


We specialise in arrangement of Hire Purchase & Finance Lease, taking out the stress of searching for the right provider and assisting in document assembly. To help you better understand the differences between these two solutions, we present this brief explanation below. 

Należymy do National Association of Commercial Finance Brokers oraz posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań finansowych na zakup środków trwałych dla firmy.

Wielokrotnie udało nam się pomoc naszym klientom rozbudować flotę samochodów ich firmy transportowej lub zakupić nieruchomości komercyjne, w których znajdowała się siedziba firmy. Dzięki naszej wiedzy oraz zrozumieniu potrzeb naszych klientów jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do narzędzi finansowych, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. Od lat przedsiębiorcy korzystają z naszych usług przy finansowaniu środków trwałych, niezależnie od ich rodzaju.

Specjalizujemy się w aranżowaniu leasingu finansowego oraz zakupu ratalnego (Hire Purchase), zdejmując z naszych klientów stres związany z poszukiwaniem źródła finansowania środka trwałego oraz przygotowujemy dokumentacje niezbędna do sfinalizowania transakcji kupna. Poniżej pokrótce wyjaśniamy różnice między dwoma, najpopularniejszymi sposobami finansowania zakupu środków trwałych.

Hire Purchase​​

This method of purchase enables you to become owner of an asset while paying for it in instalments over an agreed term. ​​At the end of the term, you have the option to purchase the asset outright. Far more flexible than a conventional loan, Hire Purchase lets you spread the cost of your investment over the life of the asset, making it easier to budget. Hire Purchase is particularly suitable for acquiring vehicles, machinery, construction and commercial equipment with a resell value. 
Tlumacz​​
Translate​​
Bridging Loans​​
Development Finance​​
Asset Finance
Invoice Finance​​
Mortgages​​
Protection
Contact Us
Home

Zakup ratalny (Hire Purchase)

Korzystając z tej formy finansowania klient nabywa prawa użytkowania środka trwałego przez okres, w którym płacone są raty kredytowe. Wraz z ostatnia rata Hire Purchase, klient nabywa prawa własności do środka trwałego. Elastyczność rozwiązania pozwala dopasować termin kredytowania do okresu użytkowania środka trwałego, ułatwiając tym samym budżetowanie w firmie. Hire Purchase jest przeważnie wykorzystywany do finansowania pojazdów, ciężkich maszyn bądź sprzętu budowlanego.

Benefits of Hire Purchase:​​

Korzyści wynikające z Hire Purchase:​​

• Gaining time to repay by spreading the cost over the life of asset,​​

• Ability to vary the repayment structure incurred by cash flow fluctuation,

• Staying in control of your assets and claim capital allowances,

• Saving, thanks to tax efficiency of this method,

• Ability to claim VAT on the capital cost.
• Rozłożenie płatności za środek trwały na dłuższy okres czasu,

• Dopasowanie miesięcznych płatności w zależności od gotówki dostępnej w firmie,

• Pełna kontrola nad środkiem trwałym,

• Możliwość wliczenia kosztów finansowania środka trwałego w koszty firmy,

• Odzyskanie podatku VAT naliczonego przy zakupie środka trwałego

Leasing Finansowy

Finance lease​​

Finance Lease lets you use the equipment you need without having to buy it outright.​​You pay rent for the full use of it. The rental period (the primary lease term) is flexible and can be tailored to your usage needs and cash flow. During this period, you will pay the full cost of the asset, including interest. Then, when you reach the end of the primary lease term you can choose to continue to use the asset by entering a secondary rental period or sell the it and keep a portion of the income from the sale return it to the lender. 
Pozwala na użytkowanie środka trwałego bez konieczności wykupu. Rata leasingowa dopasowywana jest do zdolności kredytowej firmy i płacona jest przez wcześniej ustalony okres czasu. W odróżnieniu od Hire Purchase, w trakcie okresu leasingowania, firma płaci miesięczna ratę powiększoną o kwotę VAT. Po umownym okresie finansowania środka trwałego firma może kontynuować płacenie raty leasingowej w zamian za możliwość korzystania ze środka trwałego bądź może zdecydować się na sprzedaż środka trwałego oraz partycypacje w zysku ze sprzedaży.

Benefits of Finance Lease:​​

Korzyści wynikające z Leasingu Finansowego:

• Low initial outlay - Quick access to the asset you need without a heavy upfront investment,

• Flexibility - Rental payments and lease periods can be designed to match your cash flow,


• Cash back - Receive most of the income from selling the asset if you choose to do so at the end of the lease,


• Tax efficient - Rentals can usually be offset against pre-tax profits,


​• Reduce costs - Reclaim VAT on rentals.
​​
• Podatek VAT naliczony przy zakupie środka trwałego doliczany jest do raty leasingowej, zmniejszając wstępne koszty związane z transakcja kupna,

• Możliwość dopasowania wysokości miesięcznego zobowiązania do pozycji finansowej firmy,

• Możliwość zatrzymania większości zysku ze sprzedaży środka trwałego po okresie użytkowania,

• Możliwość wliczenia kosztów finansowania środka trwałego w koszty firmy,

• Odzyskanie podatku VAT doliczonego do raty leasingowej