Button
Specialist Mortgage and Protection Brokers with experience in Personal and Commercial Finance
Broker kredytów hipotecznych oraz ubezpieczen dla klienta indywidualnego oraz firmowego
PL
EN

Finansowanie faktur

Invoice Finance​​

At Capital Place we have helped our clients to secure financial needs of their business activities by introducing them to Invoice Finance. It is a type of revolving credit facility that allows you to manage your cashflow. It is ideal for businesses that have customers on long payment terms, or who often pay late. Our clients often decide to use this funds to take on new projects without taking on extra debt. We usually advise on taking Invoice Discounting, however those of our clients who have expanded their fleet tend to decide on Invoice Factoring. The main reason is with Invoice Factoring you benefit from funding and credit control while with Invoice Discounting you are responsible for credit control, benefitting from the funding only. 
Od wielu lat pomagamy naszym klientom zabezpieczyć pozycję finansową ich firmy oraz zapewniamy stały dostęp do gotówki za pośrednictwem faktoringu. Finansowanie faktur jest odnawialnym rozwiązaniem finansowym, które znacząco poprawia płynność finansową firmy. Jest idealnym produktem dla firm z długim terminem płatności za faktury. Wielu klientów korzysta z faktoringu finansując nowe przedsięwzięcia bez konieczności zaciągania dodatkowego zobowiązania. Decydując się na finansowanie faktur w UK, klient ma do wyboru dwa produkty, Invoice Factoring oraz Invoice Discounting. Pierwszy nie tylko zapewni klientowi dostęp do środków na podstawie wystawionych faktur, ale również zapewni pomoc przy sciąganiu należności od odbiorców.

Jak to działa?

How it works​​

Invoice Finance transactions are structured so that your company receives funds in two installment payments. You submit your invoices to the facility provider, who then transfers the funds on the day of submission.  

The first installment covers about 80% of the value of your invoices and is deposited to your account within one business day of requesting the funds.

Your company gets the remaining 20%, less the finance fee, once the customer pays the invoice in full.

Invoices are usually verified before funding. Verification allows the factor to determine that the invoice is due and that there are no issues that could prevent its payment (e.g., disputes, chargebacks, etc.). 

Transakcje finansowania faktur rozłożone są na dwie płatności. Wszystkie faktury, wystawione przez firmę należy przesłać do banku finansującego za pośrednictwem platformy online tego banku, który na podstawie zebranych danych dokonuje płatności środków na konto klienta

Pierwsza płatność stanowi zwykle 80% wartości wystawionych faktur i przelewana jest w przeciągu 1 dnia roboczego od momentu hamownia środków na rachunek klienta.

Pozostałe 20%, pomniejszone o koszty obsługi banku, dostępne jest w momencie płatności faktury przez odbiorcę.

Faktury oraz ich odbiorcy podlegają weryfikacji, podczas której bank sprawdza czy nie ma przeszkód, aby wystawione faktury były płacone na czas.

Korzyści wynikające z rozwiązania:

Benefits of using the facility:​​

• Invoice financing is more flexible than business loans or overdrafts,

• Decisions to lend against invoices can often be made faster,


• The funding grows in-line with the company’s turnover,

• Typically, you get a greater level of borrowing against the assets.
• Finansowanie faktur jest bardziej elastycznym rozwiązaniem w porównaniu do pożyczki biznesowej lub limitu w koncie biznesowym,

• Decyzję o przyznaniu linii kredytowej wydaje się szybciej niż w przypadku innych produktów,

• Linia kredytowa wzrasta wraz ze wzrostem obrotu firmy,

• Dostęp do 80%-85% wartości faktury w dniu jej wystawienia.
Tlumacz​​
Translate​​
Bridging Loans​​
Development Finance​​
Asset Finance
Invoice Finance​​
Mortgages​​
Protection
Contact Us
Home