Button
Broker kredytów hipotecznych oraz ubezpieczen dla klienta indywidualnego oraz firmowego
Specialist Mortgage and Protection Brokers with experience in Personal and Commercial Finance
PL
EN
Tlumacz​​
Translate​​
Bridging Loans​​
Development Finance​​
Asset Finance
Invoice Finance​​
Mortgages​​
Protection
Contact Us
Home
Ubezpieczenie
Protection​​
Protecting all you hold dear does not have to be complicated or expensive and whilst we all of course hope that any budget put aside for protection is money wasted, the reality is that statistics show the unexpected can happen to us all. Making sure you are sensibly covered, does much more than provide some much needed peace-of-mind, but is essential to protect your home, belongings, income, health and family. In the case of buildings insurance, lenders will insist you have it if you have a mortgage. All our professional advisers are here to act for you, first and foremost, not only helping you to choose the most suitable and affordable protection policies, but guiding you through the process with ease from start to finish.​​ In Capital Place, we specialise in Critical Illness Cover, Income Protection and Life Insurance. To help you better understand the differences between these products, we present this brief explanation below. 
Zabezpieczenie własnej przyszłości oraz ochrona bliskich nie musi być skomplikowane i kosztowne. Podczas gdy mamy nadzieje, że nigdy nie będziemy musieli skorzystać z polisy ubezpieczeniowej, rzeczywistość oraz statystyka pokazują, że nieoczekiwane sytuacje w naszym życiu zdarzają się często. Posiadanie odpowiednio dopasowanego rozwiązania ubezpieczeniowego nie tylko zapewnia spokój ducha, ale przede wszystkim zapewni niezbędna ochronę rodziny, zdrowia, dochodu oraz dóbr materialnych. Pamiętaj, że ubezpieczenie domu jest wymagane, kiedy decydujesz się sfinansować zakup nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego. Nasi doradcy nie tylko zadbają o dopasowanie najlepszego oraz najtańszego rozwiązania do twoich potrzeb, ale jednocześnie przeprowadza cię przez proces aplikacyjny i pomogą przygotować niezbędne dokumenty. Specjalizujemy się w ubezpieczeniu chorób krytycznych, dochodu oraz ubezpieczeniu na życie.

Critical Illness Cover​​

Ubezpieczenie chorób krytycznych​​​

Critical Illness Cover is often available as a combined policy with term life insurance. ​​It could pay a tax-free lump sum if you're diagnosed with a defined critical illness during the policy term. Provided you keep paying your premiums, you should be covered throughout the term. Once the policy term ends, all protection stops.
Wielokrotnie dostępne jest w ramach pakietu wraz z ubezpieczeniem na życie. Polisa wypłaca wolną od podatku kwotę ubezpieczeniowa w momencie zdiagnozowania choroby krytycznej u klienta w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jest terminowe opłacanie składek polisy w okresie jej trwania. Wraz z ustaniem płatności składek, ustaje ochrona ubezpieczeniowa.

Key features:​​

Główne cechy:​​​

• Wyplata gotówki w przypadku zdiagnozowania choroby krytycznej,

• Możliwość skorzystania ze środków wypłaconych z polisy w dowolny sposób,

• Ubezpieczenie na wypadek całkowitego kalectwa.

1 Warunki oraz zakres ubezpieczenia mogą się różnic w zależności od polityki firmy ubezpieczeniowej. Zalecamy sprawdzenie zakresu ubezpieczenia przed podpisaniem polisy.
• A cash sum should you die from or be diagnosed with a critical illness1, ​​

• You can spend the sum on anything you like such as medical and everyday expenses, 

• Total Permanent Disability cover optional add-on.

1 Insurance providers tend to have a differing criteria in that matter, thefore, we strongly recommend to check which criticall illnesses are covered.

Ubezpiecznie dochodu​​

Income Protection​​

​​​​Income Protection is a type of insurance which provides you with a regular monthly benefit if, because of illness or injury, you are unable to work, resulting in a loss of earnings, or if you are not in paid work and because of illness or injury you are unable to carry out the things you need to do in everyday life.  It usually then pays out until you either return to work, retire, the policy expires, or death. 

Zapewnia regularny dochód w przypadku utraty możliwości zarobkowania z przyczyn zdrowotnych. Benefit najczęściej wypłacany jest w odstępach tygodniowych do momentu, w którym ubezpieczony będzie gotowy wrócić do pracy. Polisa zwykle wygasa po określonym w umowie czasie, osiągnieciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego lub jego śmierci.

Key features:​​

Główne cechy:

• Możliwość ubezpieczenia 60%-70% rocznego dochodu

• Ubezpieczenie może być wypłacane nawet po 1 tygodniu od niezdolności do pracy. Wydłużenie tego okresu znacząco obniża koszty ubezpieczenia

• Miesięczna kwota składki zaczyna się już od £10. Wielu klientów, chcąc zapewnić sobie pełniejszy zakres ochrony decyduje się na miesięczne płatności w przedziale £20-£80. Krótkoterminowe polisy są zwykle tańsze od ich odpowiedników wypłacających benefit przez dłuży okres czasu.

• Zaprojektowane w celu zastąpienia dochodu w przypadku niezdolności do wykonywania pracy. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie wraca do zdrowia, pełna polisa ubezpieczeniowa zapewni wypłatę środków do momentu osiągniecia wieku emerytalnego bądź śmierci ubezpieczonego
• Policies tend to pay out about 60% to 70% of your gross (pre-tax) monthly earnings into your bank account and it is tax free,​​

• You can elect a waiting period of between day 1 and 12 months. The longer you defer, the cheaper the policy,

• Income protection insurance in the UK can cost as little as £10 a month. Many people however, pay between £20 to £80 per month. Short term policies are usually more affordable than longer policies, 

​• ​Designed to cover living costs while you are not working and will continue to pay out until you return to work. If you can’t return it will continue to pay out until you retire or die.

Life Insurance​​

Ubezpieczenie na zycie​​

Life Assurance, or life insurance helps you to financially secure your family's future from unforseen circumstances like premature death from accident. It could pay out a cash sum on death of insured persons. While deciding on the cover you choose the amount of life cover you need and how long you need it for and you can pay your premiums monthly or annually. ​​​Life assurance is commonly called as level term life insurance. 
Zapewnia bezpieczeństwo finansowe rodzinie ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Wyplata środków z ubezpieczenia może odbyć się poprzez jednorazowa wypłatę lub w regularnych odstępach czasowych do momentu wygaśnięcia polisy. Decydując się na ubezpieczenie na życie należy zastanowić się nad wysokością oraz okresem ubezpieczenia. Cena ubezpieczenia na życie kształtuje się w zależności od tych dwóch czynników, wieku oraz stanu zdrowia ubezpieczanego.

Key features:​​

Główne cechy:​​​

• Level term life insurance pays out a set amount if you die within a fixed term​​,

• You don't need life insurance if you don't have dependants,

• Roughly cover 10 times the annual income of the highest earner till kids have finished full-time education,

• Two single policies can be better than joint cover.
• Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest przypadku śmierci ubezpieczonego,

• Najprawdopodobniej nie potrzebujesz tego ubezpieczenia, jeżeli nie posiadasz żadnych osób na utrzymaniu,

• Klienci najczęściej ubezpieczają dziesięciokrotność swoich rocznych zarobków do momentu, w którym dzieci ubezpieczonego osiągną niezależność finansowa,

• Możliwość zaaranżowania jednej polisy dla obojga partnerów